42 633 45 45

Jeśli rozwodzący się rodzice posiadają małoletnie dzieci, sąd orzekając o rozwodzie oprócz stwierdzenia, czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu tzn. czy ustała między nimi więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza, będzie w pierwszym rzędzie brał pod uwagę dobro dzieci. Sąd jest zobligowany do zbadania, czy na skutek rozwodu nie ucierpią dzieci.

Rodzice małoletnich dzieci, chcąc łatwiej przejść przez rozwód, mogą ustalić między sobą plan wychowawczy dotyczący dzieci i na jego podstawie przekonać sędziego, że na skutek ich rozstania dzieci sytuacja dzieci nie ulegnie pogorszeniu. Taki plan wychowawczy należy wspólnie ustalić, sporządzić na piśmie i dołączyć do pozwu rozwodowego.

Taki plan to swego rodzaju porozumie pomiędzy małżonkami o sposobie wychowania i wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. W planie wychowawczym musi znaleźć się deklaracja obojga małżonków, że po rozstaniu będą współdziałać w wychowaniu i rozwoju dzieci pomimo rozwodu. Ponadto w planie rodzice muszą określić i u kogo dzieci będą na stałe mieszkać oraz jak zostanie rozwiązana kwestia utrzymania kontaktów. Należy ustalić w jakie dni dzieci będą przebywać u drugiego rodzica, jak drugi rodzic będzie się kontaktował oraz które święta i którą część wakacji będą spędzały z nim. Niezwykle ważne jest ustalenie kwestii finansowych, określenie który z rodziców będzie ponosił koszty utrzymania dziecka, edukacji, wakacji, jak będzie wyglądała kwestia łożenia na dzieci. Trzeba też ustalić jak rodzice będą współdziałać w sytuacjach kryzysowych np. w przypadku choroby dziecka.

Załączenie do pozwu rozwodowego planu wychowawczego zwiększa szansę na szybkie i polubowne rozstanie oraz na to, że oboje rodzice zachowają pełną władzę rodzicielską. W przeciwnym razie sąd wydając wyrok rozwodowy, może ograniczyć władzę rodzicielską przysługującą jednemu z małżonków. Drugi rodzic będzie wtedy decydował tylko o niektórych sprawach dziecka i kontaktował się z nim jedynie na ustalonych i wyznaczonych terminach.

Składając plan wychowawczy, jeśli sąd dojdzie do wniosku, że porozumienie jest zgodne z dobrem dzieci, zwiększy to szanse, że sąd przychyli się do wniosku małżonków.