42 633 45 45

Ponowienie złożenie pozwu rozwodowego to niezmiernie rzadka sytuacja, niemniej jednak zdarza się, że gdy sąd nie zgodzi się na rozwód, pozew jest składany ponownie. Wyrok rozwodowy może być podważony tylko w wyjątkowych sytuacjach, które zdarzają się niezwykle rzadko. Podważenie wyroku rozwodowego odbywa się w trybie wznowienia postępowania, które jest dopuszczalne w pewnych sytuacjach:

  • gdy wyrok zapadł w oparciu o podrobiony dokument
  • dokument stanowiący podstawę do rozwodu został przerobiony
  • po zakończeniu postępowania zostały ujawnione fakty lub dowody, z których strona nie mogła skorzystać, a istniały w toku sprawy rozwodowej
  • naruszenie przepisów prawa, wskutek czego strona nie miała możliwości obrony swych praw

Z ponownym pozwem rozwodowym lub pozwem o separację może wystąpić każdy z małżonków gdy pojawią się okoliczności mogące zmienić wynik sprawy. Taka sytuacja może nastąpić, jeśli np. sąd odmówił rozwodu ze względu na dobro małoletnich dzieci, a ponowny pozew rozwodowy zostanie wniesiony po uzyskaniu przez te dzieci pełnoletności. Podobnie będzie jeśli wcześniej sąd oddalił pozew rozwodowy ze względu na brak zgody na rozwód ze strony niewinnego małżonka, a po jakimś czasie małżonek ten zgadza się na rozwiązanie małżeństwa. Podobnie jeśli w wyniku innego związku jednego z małżonków urodzi się dziecko.