42 633 45 45

Unieważnienie małżeństwa

Przypadki unieważnienia małżeństwa cywilnego nie są zbyt częste. Tutaj zwykle dochodzi do rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Częściej słyszy się o unieważnieniu ślubu kościelnego. Zacznijmy od zdefiniowania tych pojęć. Aby mogło dojść do unieważnienia małżeństwa...

Ponowienie pozwu o rozwód

Ponowienie złożenie pozwu rozwodowego to niezmiernie rzadka sytuacja, niemniej jednak zdarza się, że gdy sąd nie zgodzi się na rozwód, pozew jest składany ponownie. Wyrok rozwodowy może być podważony tylko w wyjątkowych sytuacjach, które zdarzają się niezwykle rzadko....

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Przy ustalaniu winy za rozkład pożycia nie ma właściwie znaczenia, który z małżonków jest bardziej winny. Jeśli zawiniły obie strony, sąd tak czy inaczej orzeknie rozwód z winy obojga małżonków. Małżonek, który zawinił jedną przyczyną rozkładu pożycia, musi być uznany...

Majątek osobisty

Aby dobra zostały zakwalifikowane jako majątek osobisty zwany również odrębnym to wg artykułu 33  k.r.o muszą one spełniać następujące kryteria: – muszą być uzyskane przed ślubem (przed powstaniem wspólności ustawowej) – muszą być odziedziczone i darowane już w...